Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΣΑΣ
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Ανακοινώνεται ότι θα γίνουν δύο (2) τελετές ορκωμοσίας του Τμήματος ΒΣΑΣ την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2016, στο Αμφιθέατρο Τελετών του Πανεπιστημίου

1η Ορκωμοσία όλα τα ονόματα υποψηφίων πτυχιούχων που αναγράφονται με λατινικούς χαρακτήρες καθώς και τα ονόματα από Α έως και Ματζίρης Ανέστης

Ώρα προσέλευσης υποψηφίων πτυχιούχων: 10:30

Ώρα τελετής Ορκωμοσίας: 11:00

2η Ορκωμοσία από ΜΙ έως Ω

Ώρα προσέλευσης υποψηφίων πτυχιούχων 11:30

Ώρα τελετής Ορκωμοσίας 12.:00

Από την Γραμματεία