Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής ως «Forecaster»
Θεματική Ενότητα: Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Ο κ. Ηλίας Κατσαγούνος, υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προσκαλεί οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο να συμμετέχει ως «Forecaster» σε έρευνα επί των διαδικασιών πρόβλεψης γεγονότων περιορισμένης επαναληψιμότητας, με τη συνδυαστική εφαρμογή της πλέον σύγχρονης μεθοδολογίας του «Superforecasting» και των «Δομημένων Αναλογιών».

Η αντιστάθμιση του φόρτου εργασίας των συμμετεχόντων, ο οποίος εκτιμάται στα 20΄-30΄ εβδομαδιαίως, γίνεται με την εξασφάλιση κινήτρων, τα σπουδαιότερα εκ των οποίων είναι:

  • Παροχή πιστοποιητικού συμμετοχής από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σε ερευνητική διαδικασία διάρκειας 6 μηνών, και παρακολούθησης των σχετικών εκπαιδεύσεων, στο αντικείμενο της δια κρίσεως πρόβλεψης (Judgmental Forecasting).
  • Δωρεάν συμμετοχή σε ένα Project Management Professional (PMP) preparation course για την κατοχύρωση του δικαιώματος απόκτησης της διεθνώς αναγνωρισμένης πιστοποίησης PMI/PMP, ενδεικτικής αξίας 700€.


Αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την έρευνα και τον τρόπο συμμετοχής σε αυτή, περιλαμβάνονται στην εξής 12λεπτη βίντεο-διάλεξη.

Τα βήματα για τη συμμετοχή είναι ιδιαίτερα απλά:

  • Φτιάχνετε ένα νέο e-mail, με την ακόλουθη μορφή, προκειμένου να διαφυλαχθεί η ανωνυμία σας <γράμμα 'u'><6 τυχαία νούμερα σε όποιον provider θέλετε> (πχ u223344@gmail.com)
  • Στέλνετε αίτημα συμμετοχής στο ilias.katsagounos@zoho.com


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε προσωπικά στον Υποψήφιο Διδάκτορα, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

ΗΛΙΑΣ Δ. ΚΑΤΣΑΓΟΥΝΟΣ​ MBA, PMP,RMP, MCTS​

​PhD Candidate​ | Methods & Applications in Judgmental Forecasting

​Department of Economics​ | ​University of Peloponnese

Phone (mob): +306974972549

E-mail: ilias.katsagounos@zoho.com

Skype Name: Ilias D Katsagounos (ilias_k75)

LinkedIn: http://gr.linkedin.com/in/katsagounos/

Blog: http://iliaskatsagounos.wordpress.com/