Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
ΕΠ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Καλούνται οι φοιτητές των οποίων οι αιτήσεις για μετεγγραφή στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας εγκρίθηκαν από το ΥΠ.Π.Ε.Θ., να υποβάλλουν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτούμενου εκπροσώπου τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (όσα αναφέρονται στην αίτηση μετεγγραφής που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στο ΥΠ.Π.Ε.Θ.) στη Γραμματεία του Τμήματος το χρονικό διάστημα από Τρίτη 15-11-2016 μέχρι και Δευτέρα 21-11-2016 και ώρες 10:30 π.μ. – 13.00 μ.μ.

Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να διαγραφούν από το Τμήμα προέλευσης μέχρι να ολοκληρωθεί και να οριστικοποιηθεί η διαδικασία εγγραφής τους.

Σημειώνεται ότι θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση της Γραμματείας για τις ημερομηνίες εγγραφής μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών.

Από τη Γραμματεία Τμήματος ΕΠ