Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Καλούνται οι αιτούντες ενστάσεων μετεγγραφής στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος από Δευτέρα 12/12/2016 έως και Τετάρτη 14/12/2016 και ώρες 11:30-13:00 προκειμένου να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υπέβαλαν ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Παιδείας και η Γραμματεία να διενεργήσει τον απαιτούμενο έλεγχο σύμφωνα με την αρ. 158978/Ζ1/27-9-2016 (ΦΕΚ 3153ΒΆ) Υ.Α. σχετικά με τις μετεγγραφές.

Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση οι υποψήφιοι που υπέβαλαν ένσταση δεν θα πρέπει να διαγραφούν από το Τμήμα προέλευσης μέχρι να ολοκληρωθεί και οριστικοποιηθεί η διαδικασία εγγραφής τους.

Σημειώνεται ότι θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση της Γραμματεία για τις ημερομηνίες εγγραφής μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Τ: 2310891323

Email: itsecr@uom.gr