Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Ανακοίνωση του τμήματος για τις κατατακτήριες εξετάσεις
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Η Προσωρινή Γενική Συνέλευση του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών έβγαλε τις αποφάσεις της σχετικά με την εισαγωγή πτυχιούχων Α.Ε.Ι.και Τ.Ε.Ι. άλλων σχολών για το ακαδημαϊκό έτος 2004–2005.

Διαβάστε για τις ανακοινώσεις στο σχετικό σύνδεσμο