Έρευνα Εργαστηρίου Mάρκετινγκ: Τι αγόρασαν οι Έλληνες/ίδες καταναλωτές/τριες για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά;
Θεματική Ενότητα: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Κατηγορίες: Εσωτερικά Νέα

Με αφορμή την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, το Εργαστήριο Μάρκετινγκ MARLAB του Πανεπιστημίου Μακεδονίας πραγματοποίησε διαδικτυακή έρευνα στο διάστημα 27-30/12/2016. Σκοπός της έρευνας ήταν η καταγραφή της αγοραστικής συμπεριφοράς των Ελλήνων/ίδων καταναλωτών/τριών κατά τη διάρκεια των εορτών. Το ερωτηματολόγιο της έρευνας αναρτήθηκε σε διάφορες σελίδες στο Facebook και στο Linkedin.

Tα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τo 85% δήλωσε ότι πραγματοποίησε αγορές για τις ημέρες των Χριστουγέννων ενώ το 15% δήλωσε ότι δεν αγόρασε προϊόντα. Οι κυριότεροι λόγοι που δεν αγόρασαν ήταν η έλλειψη χρημάτων (43%), η έλλειψη χρόνου (23%), δεν υπήρχε ανάγκη (20%) και η πολυκοσμία στα καταστήματα (7%). To 76% ξόδεψε μέχρι 200 Ευρώ, το 20% ξόδεψε από 201-500 Ευρώ και το υπόλοιπο 4% ξόδεψε περισσότερα από 501 Ευρώ εν όψει των Χριστουγέννων.Σε ότι αφορά στην Πρωτοχρονιά το 73% του δείγματος δήλωσε ότι θα έκανε αγορές προϊόντων ωστόσο το 92% εξ αυτών θα ξόδευε λιγότερα από 200 Ευρώ.

Σε ρούχα και τρόφιμα ξόδεψαν τα χρήματά τους

Στην ερώτηση σε ποιες κατηγορίες προϊόντων/υπηρεσιών ξόδεψαν τα παραπάνω χρήματα και σε τι ποσοστό ανά κατηγορία, φαίνεται ότι οι συμμετέχοντες στην έρευνα αγόρασαν κυρίως τρόφιμα και ρουχισμό για τις γιορτές των Χριστουγέννων. Συγκεκριμένα, το 37% του δείγματος ξόδεψε λιγότερο από το 15% των χρημάτων του για την αγορά οικιακών συσκευών, ενώ για την αγορά τροφίμων το 54% ξόδεψε το 15%-30% των χρημάτων του. To38% ξόδεψε λιγότερο από το 15% των χρημάτων του για ένα ταξίδι ενώ το 11% ξόδεψε το 30% των χρημάτων του για αυτό το σκοπό. Για την αγορά ειδών ένδυσης και υπόδησης, το 25% του δείγματος ξόδεψε λιγότερο από το 15% των χρημάτων του, ένα άλλο 40% ξόδεψε το 30%-60% των χρημάτων του, το 11% ξόδεψε το 45% των χρημάτων του και ένα 5% ξόδεψε όλα τα χρήματά του (100%) για αυτό το σκοπό.Σε ότι αφορά στην αγορά προϊόντων τεχνολογίας, το 28% του δείγματος ξόδεψε λιγότερο από το 15% των χρημάτων του σε τέτοιου είδους προϊόντα ενώ ένα 13% ξόδεψε το 30% των χρημάτων του.Επιπλέον το 16% του δείγματος ξόδεψε το 30% των χρημάτων του σε κοσμήματα και αξεσουάρ, το 10% ξόδεψε το 45% και ένα 40% ξόδεψε λιγότερο από το 15%.To 11% αγόρασε παιχνίδια και ξόδεψε το 30% των χρημάτων του, ενώ ένα 33% ξόδεψε λιγότερο από το 15% των χρημάτων του για αυτό το σκοπό.Τέλος, το 3% ξόδεψε το 30% των χρημάτων του για την αγορά επίπλων, to 5% ξόδεψε το 30% των χρημάτων του για την αγορά βιβλίων και ένα 26% ξόδεψε το 30% των χρημάτων του για διασκέδαση.

Σε ότι αφορά στην Πρωτοχρονιά οι καταναλωτές επέδειξαν παρόμοια συμπεριφορά ως προς τις προτιμήσεις τους στα προϊόντα που αγόρασαν τα οποία ήταν κυρίως τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και υπηρεσίες διασκέδασης.

Που ταξίδεψαν οι ‘Ελληνες/νίδες τις γιορτές?

Το 24% του δείγματος πραγματοποίησε ένα ταξίδι κατά τη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννωνεκ οποίου το 90% ταξίδεψε στο εσωτερικό της χώρας ενώ το 10% ταξίδεψε στο εξωτερικό. Για το 41% το ταξίδι έλαβε χώρα κατά το διάστημα 24-26 Δεκεμβρίου, ένα 33% ταξίδεψε το διάστημα 17-23 Δεκεμβρίου ενώ ένα 10% δήλωσε ότι ταξίδεψε μεταξύ των παραπάνω ημερομηνιών.Η μέση διάρκεια του ταξιδιού τους ήταν7 ημέρες με ελάχιστη διάρκεια τη 1 ημέρα και μέγιστη τις 24 ημέρες.To 54% έμεινε στο σπίτι της οικογένειας του, το 14% φιλοξενήθηκε σε σπίτι φίλων και το 24% έμεινε σε ξενοδοχείο. Το αυτοκίνητο ήταν το κύριο μεταφορικό μέσο για το 40% του δείγματος, το 34% ταξίδεψε με αεροπλάνο, το 19% χρησιμοποίησε λεωφορείο και το 3% χρησιμοποίησε τραίνο για τη μετακίνησή στον προορισμό του.Από τα άτομα που χρησιμοποίησαν το αεροπλάνο για το ταξίδι τους, το 62% χρησιμοποίησε την AegeanAirlines, το 16% χρησιμοποίησε τη Ryanair, το 8% την AstraAirlines, και ένα άλλο 8% πέταξε με την OlympicAirlines.Τα έξοδα του ταξιδιού δεν ξεπέρασαν τα 500 Ευρώ για το 87% ενώ κυμάνθηκαν στα 501-1000 Ευρώ για το 5%, 2001-3000 Ευρώ για το 5% και περισσότερα από 5000 Ευρώ για το 3%.

Σε ότι αφορά στις ημέρες της Πρωτοχρονιάς το 21% του δείγματος δήλωσε ότι θα ταξίδευεστην Ελλάδα (87%) αλλά και στο εξωτερικό σε πολύ μικρότερο ποσοστό (11%). Η μέση διάρκεια του ταξιδιού τους είναι 4ημέρες με ελάχιστη διάρκεια τη 1 ημέρα και μέγιστη τις 10 ημέρες.To 37% θα μείνει σε σπίτι της οικογένειας, το 12% θα φιλοξενηθεί σε σπίτι φίλων και το 33% θα μείνει σε ξενοδοχείο.Από τα άτομα που θα ταξίδευαν στο εξωτερικό το 50% δήλωσε ότι θα πάει στην Γερμανία, το 25% δήλωσε ότι θα επισκεφτεί την Αγγλία και το υπόλοιπο 25% δήλωσε διάφορους προορισμούς στην Ευρώπη. Το αυτοκίνητο θα είναι το κύριο μεταφορικό μέσο για το 44% του δείγματος, το 21% θα ταξιδέψει με αεροπλάνο, το 17% με το λεωφορείο και το 2% θα χρησιμοποιήσει το τραίνο για τη μετακίνησή στον προορισμό του.Από τα άτομα που θα ταξιδέψουν με αεροπλάνο, το 82% θα χρησιμοποιήσει την AegeanAirlines, το 4% χρησιμοποίησε τη Ryanair, το 12% την AstraAirlines, και το 2% θα πετάξει με την AirSerbia.Τα έξοδα του ταξιδιού της Πρωτοχρονιάς δεν θα ξεπεράσουν τα 500 Ευρώ για το 82% ενώ θα κυμανθούν στα 501-1000 Ευρώ για το 12%, 2001-3000 Ευρώ για το 4% και περισσότερα από 5000 Ευρώ για το 2%.

Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι οι Έλληνες/νίδες καταναλωτές/τριες του δείγματος στην πλειοψηφία τους αγόρασαν με μέτρο εστιάζοντας στα απαραίτητα προϊόντα (τρόφιμα και ένδυση) ενώ μετακινήθηκαν κυρίως στην Ελλάδα και φιλοξενήθηκαν από την οικογένεια τους.

Προφίλ Δείγματος. Στο ερωτηματολόγιο απάντησαν 195 άτομα εκ των οποίων το 27% ήταν άντρες και το 73% γυναίκες. Σε ότι αφορά στην ηλικία, το 57% του δείγματος ήταν ηλικίας 18-24 ετών, το 26% ήταν μεταξύ 25-35 ετών, το 13% ήταν μεταξύ 36-50 ετών και το υπόλοιπο 4% ήταν άτομα μεγαλύτερα από 51 ετών. Το 71% του δείγματος είχε πτυχίο από ΑΕΙ-ΤΕΙ, το 16% ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος, το 11% ήταν απόφοιτοι λυκείου και γυμνασίου και το 2% ήταν κάτοχοι διδακτορικού. Το 51% του δείγματος ήταν φοιτητές/τριες, το 11% δήλωσε άνεργος/η, το 18,4% εργαζόταν στον ιδιωτικό τομέα, το 5% εργαζόταν στο δημόσιο τομέα, το 10,6% ήταν ελεύθεροι επαγγελματίες, το 2% ήταν ιδιοκτήτες επιχείρησης, και το 2% είχε βγει στη σύνταξη. Σε ότι αφορά στο οικογενειακό εισόδημα, το 33% τωνερωτηθέντων είχε εισόδημα μεταξύ 10.001-20.000 Ευρώ, το 38% είχε εισόδημα μικρότερο των 10.000 Ευρώ, το 14% είχε εισόδημα μεταξύ 20.001-30.000 Ευρώ, το 11% δήλωσε εισόδημα μεταξύ 30.001-40.000 Ευρώ ενώ το υπόλοιπο 4% δήλωσε εισόδημα μεγαλύτερο των 40.001 ευρώ. Το ερωτηματολόγιο απάντησαν άτομα από 33 διαφορετικούς νομούς της χώρας με τους περισσότερους να προέρχονται από το νομό Θεσσαλονίκης (37%), Αττικής (24%), Δωδεκανήσου (6%), Ηρακλείου (3,4%), Βοιωτίας (3,4%), Μεσσηνίας (2,3%) και Πέλλας (2,3).

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ MARLAB: Το Εργαστήριο Μάρκετινγκ MARLAB ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2015 στο Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και έχει ως σκοπό να προάγει την έρευνα και την εκπαίδευση στο αντικείμενο του μάρκετινγκ. ΤοMARLAB διαθέτει 37 μέλη εκ των οποίων τα 5 είναι μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) - καθηγητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2 υποψήφιοι διδάκτορες και 30 φοιτητές/τριες εθελοντές. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του www.marlab.ode.uom.grκαθώς και τη σελίδα του στο Facebookhttps://www.facebook.com/MarLabUom.

Χορηγοί του Εργαστηρίου MARLAB είναι η Εθνική Τράπεζα και ΔΕΘ-HELEXPOενώ Υποστηρικτής είναι η Χούτος Cateringκαι Χορηγός Επικοινωνίας το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ).

* Το γράφημα αφορά στα αποτελέσματα της αγοραστικής συμπεριφοράς μόνο για τη γιορτή των Χριστουγέννων