Παράταση υποβολής αιτήσεων για το Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα
Θεματική Ενότητα: Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα (MIS) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας παρατείνεται μέχρι την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2017.

Ανακοίνωση παράτασης