Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Θεματική Ενότητα: Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) καλεί όσους ενδιαφέρονται να εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή στα παρακάτω Θεματικά Πεδία Έρευνας, τα οποία εντάσσονται στα ερευνητικά ενδιαφέροντα μελών ΔΕΠ του Τμήματος, να υποβάλουν αίτηση. Το Διδακτορικό Δίπλωμα του Τμήματος ΟΔΕ απονέμεται για πρωτότυπη συμβολή σε μία από τις θεματικές περιοχές που θεραπεύει το Τμήμα: Μάρκετινγκ, Μάνατζμεντ, Χρηματοοικονομική, Λογιστική, Επιστήμες Συμπεριφοράς, Ποσοτικές Μέθοδοι, Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες και Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε γνωστικό αντικείμενο αντίστοιχο με μία τουλάχιστον από τις παραπάνω Θεματικές Περιοχές.

Α/Α

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ

1

Επιχειρησιακή Έρευνα: Μοντελοποίηση της επαγγελματικής κινητικότητας σε ιεραρχικές δομές ανθρώπινου δυναμικού

Ανδρέας Γεωργίου, Καθηγητής

2

Επιχειρησιακή Έρευνα: Big Data and Prescriptive modeling in Marketing Analytics

Ανδρέας Γεωργίου, Καθηγητής

3

Επιχειρησιακή Έρευνα: Μοντέλα διαχείρισης δυναμικότητας σε οργανισμούς παροχής υπηρεσιών

Ανδρέας Γεωργίου, Καθηγητής

4

Επιχειρησιακή Ερευνα: Big Data and Prescriptive Analytics in Supply Chain Management.

Ανδρέας Γεωργίου, Καθηγητής

5

Επιχειρησιακή Ερευνα στην υγεία

Ανδρέας Γεωργίου, Καθηγητής

Βασίλειος Αλετράς, Αναπληρωτής Καθηγητής

6

Διοικητική Λογιστική

Θεοφάνης Καραγιώργος, Καθηγητής

7

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Δημήτριος Μιχαήλ, Καθηγητής

8

Διερεύνηση και ανάλυση δεδομένων Ιαματικών πηγών Ελλάδας (Επισκεψιμότητα και ικανοποίηση χρηστών τους)

Οδυσσέας Μοσχίδης, Καθηγητής

9

Πολυδιάστατη Διερευνητική Στατιστική στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Έρευνα Αγοράς.

Οδυσσέας Μοσχίδης, Καθηγητής

10

Πληροφοριακά Συστήματα

Κωνσταντίνος Ταραμπάνης, Καθηγητής

11

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Γεώργιος Τσιότρας, Καθηγητής

12

Ποιότητα και Αποτελεσματικότητα στο Δημόσιο

Γεώργιος Τσιότρας, Καθηγητής

13

Διαχείριση της γνώσης

Γεώργιος Τσιότρας, Καθηγητής

14

Διοίκηση Λειτουργιών

Γεώργιος Τσιότρας, Καθηγητής

15

Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες και Καινοτομία

Ιωάννης Χατζηδημητρίου, Καθηγητής

16

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες

Ιωάννης Χατζηδημητρίου, Καθηγητής

17

Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας Εξαγωγικής Επέκτασης των Επιχειρήσεων Μεταποίησης

Ιωάννης Χατζηδημητρίου, Καθηγητής

18

Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας Εξαγωγικής Επέκτασης των Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών

Ιωάννης Χατζηδημητρίου, Καθηγητής

19

Διεθνή Κανάλια Διανομής και Επιτυχία της Εξαγωγικής Επέκτασης

Ιωάννης Χατζηδημητρίου, Καθηγητής

20

Talent Management

Φώτης Βούζας, Αναπληρωτής Καθηγητής

21

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και Supply Chain Management (Logistics)

Φώτης Βούζας, Αναπληρωτής Καθηγητής

22

Επιχειρηματική Αριστεία και Αξιοποίηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Φώτης Βούζας, Αναπληρωτής Καθηγητής

23

Συμπεριφορά Καταναλωτή

Ροδούλα Τσιότσου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

24

Μάρκετινγκ Υπηρεσιών

Ροδούλα Τσιότσου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

25

Αθλητικό Μάρκετινγκ

Ροδούλα Τσιότσου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

26

Τουριστικό Μάρκετινγκ

Ροδούλα Τσιότσου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

27

Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ

Ροδούλα Τσιότσου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

28

Μάρκετινγκ Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών-Κοινωνικό Μάρκετινγκ

Ροδούλα Τσιότσου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

29

Ελεγκτική

Γεώργιος Δρογαλάς, Επίκουρος Καθηγητής

30

Εσωτερικός Έλεγχος

Γεώργιος Δρογαλάς, Επίκουρος Καθηγητής

31

Διοικητική Λογιστική

Γεώργιος Δρογαλάς, Επίκουρος Καθηγητής

32

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Γεώργιος Δρογαλάς, Επίκουρος Καθηγητής

33

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (Η σχέση μεταξύ Περιερχομένου – Διαδικασιών της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, Αντιδράσεων των Εργαζομένων, και απόδοσης της Επιχείρησης)

Αναστασία Κάτου, Επίκουρη Καθηγήτρια

34

Οργανωσιακή Συμπεριφορά (Η σχέση μεταξύ Ιδιοσυγκρασιακών Συμφωνιών, Αυτοαξιολόγησης των Εργαζομένων, και Απόδοσης της Επιχείρησης)

Αναστασία Κάτου, Επίκουρη Καθηγήτρια

35

Μαθηματικά μοντέλα διαχείρισης πόρων, οργανισμών και επιχειρήσεων

Ιωάννης Κωνσταντάρας, Επίκουρος Καθηγητής

36

Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων

Ιάσων Παπαθανασίου, Επίκουρος Καθηγητής

37

Πολυκριτήρια Ανάλυση Αποφάσεων

Ιάσων Παπαθανασίου, Επίκουρος Καθηγητής

38

Χωροθέτηση Μονάδων Παραγωγής

Ιάσων Παπαθανασίου, Επίκουρος Καθηγητής

39

Επιχειρησιακή Έρευνα: Προγραμματισμός Στόχων

Ιάσων Παπαθανασίου, Επίκουρος Καθηγητής

40

Επιχειρησιακή Έρευνα: Multiobjective Programming

Ιάσων Παπαθανασίου, Επίκουρος Καθηγητής

41

Συγχωνεύσεις - Εξαγορές

Ιωάννης Ταμπακούδης, Επίκουρος Καθηγητής

42

Διεθνή Χρηματοοικονομικά

Ιωάννης Ταμπακούδης, Επίκουρος Καθηγητής

43

Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Logistics

Λουκάς Τσιρώνης,

Επίκουρος Καθηγητής

44

Διοίκηση Ολικής ποιότητας

Λουκάς Τσιρώνης, Επίκουρος Καθηγητής

45

Μοντελοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών

Λουκάς Τσιρώνης, Επίκουρος Καθηγητής

46

Διαχείριση γνώσης

Λουκάς Τσιρώνης, Επίκουρος Καθηγητής

47

Διοίκηση Έργων

Λουκάς Τσιρώνης,

Επίκουρος Καθηγητής

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν έως 15/5/2017 τα παρακάτω δικαιολογητικά στη Γραμματεία της Συντονιστικής Επιτροπής Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών (ΣΕΕΔΔ), (3ος όροφος, πύργος ΗΘ, ΟΔΕ, γραφείο 311, κ. Αγγελούση):

1. Έντυπη αίτηση στην οποία να αναγράφεται το πεδίο έρευνας και η ερευνητική πρόταση καθώς και το όνομα του προτεινόμενου επιβλέποντα καθηγητή, ο οποίος θα πρέπει να συνυπογράφει την αίτηση. Αιτήσεις οι οποίες δεν έχουν συνυπογραφή επιβλέποντα καθηγητή δεν θα αξιολογούνται από τη ΣΕΕΔΔ του Τμήματος.

2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.

3. Επίσημα αντίγραφα πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος (με την αναγνώριση των τίτλων από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. αν είναι από πανεπιστήμιο του εξωτερικού). Ο βαθμός του μεταπτυχιακού διπλώματος θα πρέπει να είναι:

α) Για σπουδές στην Ελλάδα, μεγαλύτερος ή ίσος με «7,5».

β) Για σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο μεγαλύτερος ή ίσος με «55%» και

γ) Για σπουδές στις ΗΠΑ υψηλότερος ή ίσος με «Β».

4. Επικυρωμένα πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο).

5. Αποδεικτικό Αγγλικής γλώσσας. Ελάχιστη Απαιτούμενη Επίδοση σύμφωνα με τον κανονισμό:

(α) Με βάση τα Κριτήρια Επιλογής – Γλωσσομάθειας: Επίπεδο Β2/B2

(β) TOEFL IBT ≥ 87/120

(γ) IELTS ≥ 6,5

(δ) Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο (που έχει αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ).

6. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις (εάν υπάρχουν).

7. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας (εάν υπάρχουν).

8. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ.

Επίσης, αίτηση μπορεί να υποβληθεί και σε άλλες ερευνητικές περιοχές, εφόσον ο αιτών έχει εξασφαλίσει τη σύμφωνη γνώμη ενός μέλους ΔΕΠ από το Τμήμα ΟΔΕ και αφού συνεννοηθεί και ως προς την προτεινόμενη περιοχή, οποία πρέπει να συνάδει με τις περιοχές που θεραπεύονται στο πρόγραμμα. Η ΣΕΕΔΔ θα ελέγξει τη συμμόρφωση όλων των αιτήσεων ως προς τη συνάφεια των προτεινόμενων περιοχών έρευνας.

Για το φάκελο των απαραίτητων δικαιολογητικών καθώς και για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία της Συντονιστικής Επιτροπής Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών (3ος όροφος, πύργος ΗΘ, ΟΔΕ, γραφείο 311, κ. Αγγελούση), Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατία 156, 54636 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310891214 ή στην ιστοσελίδα του Τμήματος ΟΔΕ http://www.uom.gr/index.php?tmima=2&categorymenu=2.

Οι ώρες εξυπηρέτησης του κοινού είναι: Δευτέρα – Παρασκευή 10:00-13:00.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος ΟΔΕ

Ιωάννης Αθ. Χατζηδημητρίου

Καθηγητής