Παράταση υποβολής αιτήσεων
Θεματική Ενότητα: Π.Μ.Σ. στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (MASTER’S IN EUROPEAN INTEGRATION AND GOVERNANCE) ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Από τη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση ανακοινώνεται ότι η προθεσμία για την υποβολή δικαιολογητικών παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 17/02/2017.

Παράλληλα ο τρίτος κύκλος του Προγράμματος αναμένεται να ξεκινήσει την Παρασκευή 03/03/2017.