ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Θεματική Ενότητα: Π.Μ.Σ. στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Ανακοινώνεται ότι η συνέντευξη όλων των υποψηφίων του ΠΜΣ στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού θα πραγματοποιηθεί στις 7/2/2017, στις 16:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος ΔΕΣ (3ος όροφος, κτίριο ΚΖ).

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, επικοινωνήστε με τη Γραμματεία (2310 891416).