ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Θεματική Ενότητα: Δ.Π.Μ.Σ. Δίκαιο και Πληροφορική
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν το Σαββάτο 11/2/2017 με το ακόλουθο πρόγραμμα (αλφαβητική σειρά):

Α' Ομάδα από Αλεξανδρή Μαρία έως και Καρακάση-Σιαμκούρη Αλίκη, ώρα 9:00.
Β' Ομάδα από Καρβουνιάρης Βασίλειος έως και Παπαδιώτης Χρήστος, ώρα 11:15.
Γ' Ομάδα από Παπαδόπουλος Σιδέρης-Άγγελος έως και Χανέλλη Κωνσταντίνα, ώρα 13:30.