Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
ΒΣΑΣ : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Η αριθμ. 12/1-2-2017 έκτακτη συνεδρίαση της Συνέλευσης, αφού έλαβε υπόψη το αρ. πρωτ. 340/23-1-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Κατατάξεων του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, αποφάσισε να εγκρίνει την εγγραφή του παρακάτω υποψηφίου:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος