Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Ημερομηνίες δήλωσης μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2016-2017
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Δήλωση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου: Από Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2017 έως και Κυριακή 19 Μαρτίου 2017.

Επισημαίνεται ότι αν κάποιος φοιτητής δεν προβεί σε δήλωση μαθημάτων δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις των μαθημάτων αυτού εξαμήνου.

Για περισσότερες διευκρινήσεις θα ενημερώνεστε από τη Γραμματεία του Τμήματος μέσω ανακοινώσεων.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος ΒΣΑΣ