ΕΝΑΡΞΗ Β' ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»
Θεματική Ενότητα: Π.Μ.Σ. Μουσική και Κοινωνία
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
Ξεκινάνε οι αιτήσεις για τον Β' κύκλο του ΠΜΣ "Μουσική και Κοινωνία". Οι αιτήσεις κατατίθενται μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου 2017. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ(.pdf)