Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Κατάθεση Δικαιολογητικών για Ορκωμοσία
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Καλούνται οι φοιτητές, που ολοκλήρωσαν τα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου,
να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα δικαιολογητικά τους για συμμετοχή
στην επόμενη Ορκωμοσία η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαΐου 2017 ημέρα Δευτέρα.

Παρακάτω θα βρείτε τα απαιτούμενα προς συμπλήρωση δικαιολογητικά:

Αίτηση Ορκωμοσίας και Υπεύθυνη Δήλωση

Ως προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται το χρονικό διάστημα μεταξύ 20 -31 Μαρτίου 2017.
Η ώρα της ορκωμοσίας θα ανακοινωθεί σε επόμενο μήνυμα μετά τη λήξη υποβολής των δικαιολογητικών.
Σημείωση: Παρακαλούμε να συμπληρώσετε την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά και όχι χειρόγραφα, στη συνέχεια να την εκτυπώσετε και να την υπογράψετε.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται στη Γραμματεία του Τμήματος κατά τις ώρες κοινού 11:30-13:00 κάθε Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή.
Σε περιπτώσεις που είναι δύσκολη η αυτοπρόσωπη προσκόμιση των δικαιολογητικών, μπορείτε να στείλετε την αίτηση με ταχυδρομείο, courier, ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο εφόσον μας ενημερώσετε.

Από τη Γραμματεία

του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας

Τ: 2310891217, 323