Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
ΕΝΑΡΞΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
Σύμφωνα με το έγγραφο (http://eudoxus.gr/files/Dianomi_Earinou_2016-17.pdf) του Υπουργείου Παιδείας,

η περίοδος δηλώσης συγγραμμάτων ξεκινάει από την Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017 έως την Παρασκευή, 5 Μαΐου 2017.


Η διανομή συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο ξεκινάει την Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017, και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή, 19 Μαΐου 2017.
Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν πρώτα σε δήλωση μαθημάτων και έπειτα συγγραμμάτων και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους. Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος