Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης
Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών
Διαδικασία πλήρωσης μιας (1) θέσης Καθηγητή, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή Μουσική-Εκτέλεση Ψαλτικής» (από εξέλιξη)
Θεματική Ενότητα: Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Η αίτηση εξέλιξης του κ. Πάρη Νεκτάριου κατατίθεται στη Γραμματεία στις 27.10.2014 και έλαβε αρ. πρωτ. 92. Η Συνέλευση του Τμήματος με την απόφασή της αρ. 6/29-10-2014 εισηγείται στην Κοσμητεία την προκήρυξη της θέσης, που εγκρίνεται με την υπ' αρ. 6/10-12-2014 απόφαση της Κοσμητείας. Η προκήρυξη δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 511/03-06-2015, τ. γ΄και ως προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων ισχύει το διάστημα από 15/06/2015 ως 29/07/2015. Υποβλήθηκε εμπρόθεσμα μία υποψηφιότητα, του κ. Πάρη Κυριάκου-Νεκτάριου, σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία (με αρ. πρωτ. 435/24-7-2015) και ηλεκτρονικά στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (τεκμηρίωση θέσης ΑΠΕΛΛΑ 00000615769). Με πρόταση της υπ' αριθμ. 1/23.09.2015 απόφασης της Συνέλευσης Τμήματος ορίζεται η ειδική 7μελής Επιτροπή που λαμβάνει τη σύμφωνη γνώμη Κοσμητείας στην αρ. 3/14.10.15 συνεδρίασή της. Η οριστική συγκρότηση της Επιτροπής γίνεται στην συνεδρίαση της Συνέλευσης Τμήματος με αρ. 7/22-10-15, ως εξής:

Τακτικά Μέλη:

Οικείου Τμήματος

 1. Ηλίας Παπαδόπουλος, Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Ποιητική (τέχνη της Σύνθεσης-Μελοποιΐα-Ποίηση στην παραδοσιακή Μουσική)».

Άλλων Τμημάτων:

 1. Αχιλλέας Χαλδαϊάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής του τμήματος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή Μουσικολογία».

 2. Δημήτριος Γιαννέλος, Αναπληρωτής Καθηγητής του τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, με γνωστικό αντικείμενο «Μουσική Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας

 3. Ευστάθιος Μακρής, Αναπληρωτής Καθηγητής του τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, με γνωστικό αντικείμενο «Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική (εκκλησιαστική και λαϊκή)».

 4. Νικόλαος Μαλλιάρας, Καθηγητής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορική Μουσικολογία (Ιστορία των Μουσικών Οργάνων)».

 5. Νέναντ Μιλόσεβιτς, Καθηγητής της Σχολής Faculty of Orthodox Theology, του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου, με γνωστικό αντικείμενο «Liturgical Theology and canon Law».

 6. Νικόδημος Σκρέττας-Πλεξίδας, Αναπληρωτής Καθηγητής του τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Λειτουργική. Ιστορία και Θεολογία της Θείας Λατρείας».

Αναπληρωματικά Μέλη:

Άλλων Τμημάτων:

 1. Ευανθία Νίκα Σαμψών, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ. με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορική Μουσικολογία».

 2. Ιωάννης Καϊμάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορική Μουσικολογία».

 3. Παναγιώτης Σκαλτσής, Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Λειτουργική».

 4. Γεώργιος Φίλιας, Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο «Λειτουργική».

 5. Ειρηναίος Χατζηεφραιμίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, με γνωστικό αντικείμενο «Ορθοδοξία και Πολιτισμός».

 6. Sanja Majer-Bobetko, Διευθύντρια Ερευνών Croatian Academy of Sciences & Arts, Department for History of Croatian Music, με γνωστικό αντικείμενο «Historical Musicology».

 7. Δήμητρα Κούκουρα, Καθηγήτρια του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Ομιλητική».

Στη συνεδρίαση της Συνέλευσης της Επταμελούς Επιτροπής με αρ. 1/11-11-2015 ορίζονται ως Πρόεδρος ο Καθηγητής του οικείου Τμήματος κ. Ηλίας Παπαδόπουλος και γραμματέας, η γραμματέας του Τμήματος. Ως αξιολογητές εκ μέρους της Επιτροπής ορίζονται οι κ.κ. Αχιλλέας Χαλδαιάκης, Αναπλ. Καθηγητής του ΕΚΠΑ & Ευστάθιος Μακρής, Αναπλ. Καθηγητής του Ιονίου Πανεπιστημίου. Εκ μέρους του υποψήφιου ως αξιολογητές ορίζονται οι κ.κ. Αθανάσιος Ζέρβας, Αναπλ. Καθηγητής του οικείου Τμήματος & Συμεών Πασχαλίδης, Καθηγητής του ΑΠΘ. Κατατίθεται μία μόνο αξιολόγηση από τον Καθηγητή κ. Χαλδαιάκη με αρ. πρωτ. 224/18-01-16. Με την πρόσκληση υπ' αριθμ. 74/21.1.16 του Κοσμήτορα της Σχολής καθηγητή Ηλία Κουσκουβέλη καλείται η Επιτροπή στις 15/2/2016 για την τελική κρίση.

Αριθμός Συνεδρίασης 7μελούς Ειδικής Επιτροπής Επιλογής: 3/15.2.2016

Συνολικός αριθμός μελών της 7μελούς Επιτροπής Επιλογής: επτά (7)

Συνολικός αριθμός παρόντων μελών κατά την κρίση: επτά (7)

Ψήφοι υπέρ του υποψηφίου: επτά (7)

Εξελέγη ο: κ. Πάρης Κυριάκος-Νεκτάριος στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή.