Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης
Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών
Διαδικασία πλήρωσης μιας (1) θέσης Καθηγητή, στη βαθμίδα του αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Οργανική Μουσική Εκτέλεση-Πιάνο» (από εξέλιξη).
Θεματική Ενότητα: Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Η προκήρυξη της συγκεκριμένης θέσης δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 273/γ/23.3.2016 ύστερα από την με αρ. πρωτ. 165/19.11.15 αίτηση εξέλιξης του κ. Ιγκόρ Πέτριν, επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης (στο εξής ΜΕΤ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που υποβλήθηκε στη Συνέλευση του Τμήματος (αρ. συνεδρίασης 12/9.12.2015). Η εκλογή γίνεται βάσει του ν. 4009/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του Π.Δ. 187/96.

ο κ. Πέτριν έχει διοριστεί στο τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης ως επίκουρος επί θητεία στις 5.7.2007 και από τον Δεκέμβριο του 2012 είναι μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής.

Ορίζεται προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων από 4.4.2016 έως 18.5.2016. Στις 5.4.2016 καταθέτει υποψηφιότητα μέσω του συστήματος ΑΠΕΛΛΑ ο κ. Ιγκόρ Πέτριν και στις 18.5.2016 ο κ. Νικόλαος Λαάρης.

Με απόφαση της με αρ. 32/15.6.2016 συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος ΜΕΤ συγκροτείται η ειδική 7μελής Επιτροπή Επιλογής, για τη σύνθεση της οποίας παρέσχε τη σύμφωνη γνώμη της η συνεδρίαση με αρ. 13/30.5.2016 της Κοσμητείας της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών & Τεχνών.

Στην με αρ. 35/30.6.2016 συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος αποφασίζεται η διεξαγωγή δοκιμαστικού μαθήματος για τον υποψήφιο κ. Λαάρη στις 22 Σεπτεμβρίου 2016, για τη διαμόρφωση της γνώμης των φοιτητών επί της διδακτικής του ικανότητας.


ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Ευγενία Τσόπελα, Καθηγήτρια του οικείου Τμήματος, με γνωστικό αντικείμενο «Οργανική Μουσική Εκτέλεση-Πιάνο»

 2. Χανς-Ούβε Παπαματθαίου Μάτσκε, Καθηγητής του οικείου Τμήματος, με γνωστικό αντικείμενο «Οργανική Μουσική Εκτέλεση-Πιάνο»

 3. Χαράλαμπος Βασιλειάδης, Καθηγητής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, με γνωστικό αντικείμενο «Πιάνο και Πιανιστική Συνοδεία»

 4. Ελένη Μουζάλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, με γνωστικό αντικείμενο «Πιάνο»

 5. Nunzio Maria Daniele Petralia, Καθηγητής στο Istituto Superiore di Studi Musicali "V.Bellini" di Catania, με γνωστικό αντικείμενο «Πιάνο».

 6. Χαράλαμπος Δημαράς, Καθηγητής στο Ithaca College, με γνωστικό αντικείμενο «Music Performance Studies, Piano & Collaborative Studies» (Μουσική-Τμήμα Εκτέλεσης, Σόλο Πιάνο και Μουσική Δωματίου)Από ΑΕΙ της αλλοδαπής

 1. Ericco Fresis, Καθηγητής του Universität der Künste Berlin, με γνωστικό αντικείμενο «Διεύθυνση Ορχήστρας, Σύγχρονη και Πειραματική Μουσική, Μουσική Τεχνολογία, Όπερα, Μουσικολογία, Παραστατικές Τέχνες»ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Μιλτιάδης Λογιάδης, Καθηγητής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, με γνωστικό αντικείμενο «Διεύθυνση Ορχήστρας»

 2. Δημήτριος Πάτρας, Καθηγητής του οικείου Τμήματος, με γνωστικό αντικείμενο «Οργανική Μουσική Εκτέλεση-Βιολοντσέλο»

 3. Ανδρέας Γεωργοτάς, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία και Πρακτική των Εγχόρδων Οργάνων με έμφαση στη Βιόλα»

 4. Αθανάσιος Ζέρβας, Αναπληρωτής Καθηγητής του οικείου Τμήματος με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρητικά της Μουσικής - Μουσική Δημιουργία».

 5. Γιάννης Μυράλης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου με γνωστικό αντικείμενο «Μουσική Παιδαγωγική, Σαξόφωνο, Οργανικά Μουσικά Σύνολα».

 6. Δήμος Δημητριάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, με γνωστικό αντικείμενο «Σαξόφωνο και Τζαζ»Από ΑΕΙ της αλλοδαπής

 1. Griffin Campbell, Καθηγητής του Louisiana State University School of Music, με γνωστικό αντικείμενο «Saxophone Performance»


Η ειδική 7μελής Επιτροπή Επιλογής στην με αρ. 1/8.7.2016 συνεδρίασής της όρισε Πρόεδρο της Επιτροπής τον Καθηγητή του Τμήματος ΜΕΤ κ. Ούβε Παπαματθαίου-Μάτσκε και γραμματέα την Γραμματέα του Τμήματος κ. Αναστασία Μπύρου. Επίσης, ορίστηκαν ως Αξιολογητές των υποψηφίων εκ μέρους της Επιτροπής οι Καθηγητές κ.κ. Χαράλαμπος Δημαράς και Errico Fresis και έγιναν αποδεκτοί οι αξιολογητές που προτάθηκαν από τους υποψηφίους (ο Καθηγητής κ. Δ. Χανδράκης εκ μέρους του κ. Πέτριν και οι Καθηγητές κ.κ. Ν. Μαλλιάρας και Jorge Muniz εκ μέρους του κ. Λαάρη). Στην ίδια συνεδρίαση αποφασίστηκε από τα μέλη της Επιτροπής η υποβολή ερωτήματος στη Νομική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου σχετικά με τη συνεκτίμηση, κατά τη διαδικασία εκλογής, των προσφάτως αναγνωρισθέντων από το ΔΟΑΤΑΠ Διπλωμάτων (Μεταπτυχιακού & Διδακτορικού) του υποψήφιου κ. Λαάρη που κατατέθηκαν εκτός της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, επειδή οι αιτήσεις για την αναγνώρισή τους ανέτρεχαν σε χρόνο πρωθύστερο της προθεσμίας. Επί του ερωτήματος απαντά θετικά το Α1 Τμήμα Διακοπών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με την αρ. 207/2016 γνωμοδότησή του.

Στις 5.8.2016 κατατίθεται η αξιολόγηση του κ. Jorge Muniz για τον υποψήφιο κ. Λαάρη, στις 12.9.2016 καταθέτει αξιολόγηση ο κ. Δημήτριος Χανδράκης για τον υποψήφιο κ. Πέτριν, και στις 16.9.2016 κατατίθεται η συγκριτική αξιολόγηση των δύο υποψηφίων από τον Καθηγητή κ. Δημαρά.

Στις 13.10.2016 ο Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών αποστέλλει πρόσκληση προς τα μέλη της 7μελούς Επιτροπής Επιλογής, με κοινοποίηση στους δύο υποψηφίους, για συμμετοχή στη συνεδρίαση της τελικής κρίσης που ορίζεται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2016, στις 14:30.

Στις 21.10.2016 το τακτικό μέλος της 7μελούς Επιτροπής, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Μουζάλα, με ηλεκτρονικό της μήνυμα ζητά την αντικατάστασή της λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας και αποστέλλει σχετικό έγγραφο της Α' θμιας Υγειονομικής Επιτροπής Κερκύρας.

Η Γραμματεία απευθύνεται στο 1ο αναπληρωματικό (εξωτερικό) μέλος της Επιτροπής, τον Καθηγητή κ. Λογιάδη του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, ο οποίος δηλώνει κώλυμα λόγω απουσίας του στο εξωτερικό.

Τελικά, την κ. Μουζάλα κλήθηκε να αναπληρώσει το 2ο αναπληρωματικό (εξωτερικό) μέλος της 7μελούς Επιτροπής, ο αναπληρωτής Καθηγητής κ. Ανδρέας Γεωργοτάς του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Στις 27.10.2016 ο υποψήφιος κ. Νικόλαος Λαάρης καταθέτει Υπόμνημα ενώπιον της 7μελούς Επιτροπής Επιλογής που αποστέλλεται πάραυτα σε όλα τα μέλη.


Αριθμός Συνεδρίασης 7μελούς Ειδικής Επιτροπής Επιλογής: 2/04.11.2016

Συνολικός αριθμός μελών της 7μελούς Επιτροπής Επιλογής: επτά (7)

Συνολικός αριθμός παρόντων μελών κατά την κρίση: επτά (7)

Ψήφοι υπέρ του υποψηφίου: επτά (7)

Εξελέγη o: κ. Ιγκόρ Πέτριν στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή.