ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Θεματική Ενότητα: Π.Μ.Σ. στη Δημόσια Διοίκηση
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Από τη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση» ανακοινώνεται ότι η προθεσμία για την υποβολή δικαιολογητικών παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή, 16-6-2017.