Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπών Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής έργων
Θεματική Ενότητα: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος