ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017-2018
Θεματική Ενότητα: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Κατηγορίες: Ακαδημαϊκά

Σας ενημερώνουμε ότι στην υπ' αριθμ. 37/19.5.2017 έκτακτη συνεδρίαση της Συγκλήτου ομόφωνα αποφασίστηκε το ακαδημαϊκό ημερολόγιο για το έτος 2017-2018 ως εξής:


Επαναληπτική εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2017

Από Δευτέρα 28/8/2017 έως Παρασκευή 22/9/2017 (τέσσερις εβδομάδες)


Χειμερινό Εξάμηνο 2017-2018

Από Δευτέρα 25/9/2017 έως Παρασκευή 22/12/2017 (δεκατρείς εβδομάδες)

Αναπληρώσεις μαθημάτων από Δευτέρα 8/1/2018 έως Σάββατο 13/1/2018


Εξεταστική περίοδος Ιανουαρίου 2018

Από Δευτέρα 15/1/2018 έως Παρασκευή 9/2/2018 (τέσσερις εβδομάδες)


Εαρινό εξάμηνο 2017-2018

Από Δευτέρα 12/2/2018 έως Παρασκευή 25/5/2018 (δεκατρείς εβδομάδες)

Αναπληρώσεις μαθημάτων από Τρίτη 29/5/2018 έως Σάββατο 2/6/2018


Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2018

Από Δευτέρα 4/6/2018 έως Παρασκευή 29/6/2018 (τέσσερις εβδομάδες)