Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Παράταση θητείας μονομελών και συλλογικών οργάνων διοίκηση των Α.Ε.Ι.
Θεματική Ενότητα: Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Σας πληροφορούμε ότι ψηφίστηκε, κατά πλειοψηφία, στην Ολομέλεια της Βουλής η διάταξη που προβλέπει τρίμηνη παράταση της θητείας των μονομελών και συλλογικών οργάνων Διοίκησης των ΑΕΙ, που λήγει στις 31 Αυγούστου. Ειδικότερα η διάταξη έχει ως εξής:

«1. Η θητεία των μονομελών και συλλογικών οργάνων διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), που λήγει την 31η Αυγούστου 2017, παρατείνεται έως την 30ή Νοεμβρίου 2017.»

Η Κοσμήτορας

Καθηγήτρια

ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ