Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Υποτροφίες του Ινδικού Συμβουλίου για την Αγροτική Έρευνα (Indian Council for Agricultural Research, ICAR, για την απόκτηση διδακτορικού τίτλου σπουδών στη γεωργία και τις σχετικές επιστήμες
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος