Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: έναρξη λειτουργίας του 15ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική (MSc in Applied Informatics) - Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως τις 11/6/2017
Θεματική Ενότητα: Π.Μ.Σ. στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος