ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών
Ανακοίνωση για πτυχιακή εξεταστική
Θεματική Ενότητα: Διεθνών και Ευρωπαικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Σας ενημερώνουμε ότι -σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρ. 36 του Ν. 4009/2011, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρ. 31 του Ν. 4452/2017, καθώς και την απόφαση της αριθμ. 29/1-6-2017 συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών- θα πραγματοποιηθεί πτυχιακή εξεταστική Ιουνίου 2017.

Οι επί πτυχίω φοιτητές στην τρέχουσα εξεταστική περίοδο μπορούν να εξετασθούν σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν (ανεξαρτήτως εάν τα δήλωσαν στο εαρινό εξάμηνο ή όχι). Αρκεί να τα έχουν δηλώσει έστω και μία φορά οποτεδήποτε στο παρελθόν.

Επισημαίνεται ότι στο μέλλον δε θα πραγματοποιούνται πτυχιακές εξεταστικές Ιανουαρίου και Ιουνίου.