Συμπληρωματική πρόσκληση για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική (MSc in Applied Informatics)
Θεματική Ενότητα: Π.Μ.Σ. στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος