ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΜΣ ΕΚΠ
Θεματική Ενότητα: Π.Μ.Σ. στην Δια Βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Αγαπητές/οί υποψήφιοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι εισαγωγικές εξετάσεις στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής για τις δυο Κατευθύνσεις του θα διεξαχθούν στις 06/09/2017 και 07/09/2017 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Αναλυτικότερα:

Τετάρτη 06/09/2017, 20:00-22:00μμ., Αμφ. 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13

Εξεταζόμενα μαθήματα

Κατεύθυνση Δια Βίου Μάθησης: Εκπαίδευση Ενηλίκων και Δια Βίου Μάθηση

Κατεύθυνση Ειδικής Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Αποκατάσταση των ΑμΕΑ

Πέμπτη 07/09/2017, 20:00-22:00μμ., Αμφ. 2, 3, 11, 14

Εξεταζόμενο μάθημα

Και οι δύο Κατευθύνσεις: Μεθοδολογία Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες και Στοιχεία Στατιστικής

Τα ονόματα των υποψηφίων οι οποίοι θα συμμετάσχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις θα ανακοινωθούν αρχές Σεπτέμβρη.

Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να προσέλθουν στο χώρο διεξαγωγής των εξετάσεων τουλάχιστον 45 λεπτά νωρίτερα και να προσκομίσουν οποιοδήποτε έγγραφο ταυτοπροσωπίας (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης).

Στο μάθημα "Μεθοδολογία Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες και Στοιχεία Στατιστικής " δεν επιτρέπεται η χρήση υπολογιστή.

Η κατανομή των υποψηφίων στους χώρους διεξαγωγής των εξετάσεων θα γίνει με βάση το επίθετό τους.

Παρακαλείσθε να παρακολουθείτε την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ για περαιτέρω οδηγίες.