Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών
ΕΚΠ: Ανακοίνωση Ορκωμοσίας
Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Ανακοινώνεται ότι θα γίνουν τρείς( 3) τελετές ορκωμοσίας αποφοίτων του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής στις 12 Σεπτεμβρίου 2017 στο Αμφιθέατρο Τελετών (Ισόγειο) ως εξής:

1η Ορκωμοσία από Α έως Κ

Ώρα προσέλευσης Αποφοίτων: 10.00

Ώρα τελετής Ορκωμοσίας: 10.30

2η Ορκωμοσία από Λ έως Ρ

Ώρα προσέλευσης Αποφοίτων: 12.00

Ώρα τελετής Ορκωμοσίας: 12.30

3η Ορκωμοσία από Σ έως Χ

Ώρα προσέλευσης Αποφοίτων: 13.00

Ώρα τελετής Ορκωμοσίας: 13.30

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας για την καλύτερη διεξαγωγή της τελετής Ορκωμοσίας.

Από την Γραμματεία