Παράταση αιτήσεων για το ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2017
Θεματική Ενότητα: Π.Μ.Σ. στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
Παράταση αιτήσεων για το ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική, έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2017


Προκήρυξη