Παράταση αιτήσεων για το ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική, έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2017
Θεματική Ενότητα: Π.Μ.Σ. στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
Παράταση αιτήσεων για το ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική, έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2017

Προκήρυξη