ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-18
Θεματική Ενότητα: Διεθνών και Ευρωπαικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-18

Καλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών να καταθέσουν στη Γραμματεία τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Υπογεγραμμένη την ηλεκτρονική εγγραφή

2. Αστυνομική ταυτότητα και ένα απλό ευκρινές φωτοαντίγραφο της

3. Τον αριθμό ΑΜΚΑ (σε περίπτωση λάθους στην ηλεκτρονική εγγραφή)

4. Οι άρρενες φοιτητές τον Αριθμό Μητρώου Αρρένων (φωτοτυπία Απολυτηρίου Λυκείου ή άλλο επίσημο έγγραφο)

5. Δύο φωτογραφίες (τύπου ταυτότητας)

Σημείωση

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα ξεκινήσει στις 25/9/2017 (με την έναρξη των μαθημάτων) έως τις 28/9/2017 και ώρες 10:00 – 13:00.

Για τους κωδικούς λογαριασμών (για έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας, δηλώσεων μαθημάτων κ.λ.π) θα ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις.

Όλοι οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές που δεν έχουν συμπληρώσει το Στατιστικό Δελτίο είτε εγγράφως, είτε μέσω της ηλεκτρονικής τους εγγραφής, έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν στη συμπλήρωση του και μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης:

https://elstatweb.statistics.gr/deltio_fititi/deltio_fititi_login_1617.jsp

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ