Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2017-2018
Θεματική Ενότητα: Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Καλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος Λογιστικής και Χρημ/κής να καταθέσουν στη Γραμματεία τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Υπογεγραμμένη την ηλεκτρονική εγγραφή

2. Απλή φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

3. Τον αριθμό ΑΜΚΑ ( σε περίπτωση λάθους στην ηλεκτρονική εγγραφή)

4. Οι άρρενες φοιτητές τον Αριθμό Μητρώου Αρρένων (για τα πιστοποιητικά στρατολογίας)

5. Δύο φωτογραφίες

Σημείωση

Προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών 25/9 (με την έναρξη των μαθημάτων) έως τις 4/10.

Για τους κωδικούς λογαριασμών (για έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας, δηλώσεων μαθημάτων κ.λ.π) θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.

Όλοι οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές που δεν έχουν συμπληρώσει το Στατιστικό Δελτίο παρακαλούμε να προβαίνουν στη συμπλήρωση του μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης:

https://elstatweb.statistics.gr/deltio_fititi/deltio_fititi_login_1617.jsp