Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΟΔΕ : ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-18
Θεματική Ενότητα: Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Σας ενημερώνουμε ότι η κατάθεση δικαιολογητικών των επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2017 στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, θα πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα

από 25 Σεπτεμβρίου (ημερομηνία έναρξης μαθημάτων)

έως 6 Οκτωβρίου 2017,κατά τις ώρες 11:30 π.μ.-13:00

Οι επιτυχόντες θα πρέπει να επιδείξουν στη Γραμματεία του Τμήματος αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, προκειμένου να γίνει η ταυτοπροσωπία τους. Η διαδικασία εγγραφής ολοκληρώνεται είτε από τους ίδιους τους επιτυχόντες ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Έντυπο αίτησης της ηλεκτρονικής εγγραφής (υπογράφεται από τον επιτυχόντα παρουσία αρμοδίου υπαλλήλου της γραμματείας)

2. Απλή φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

3. Τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης ( ΑΜΚΑ)

4. Τον Αριθμό Μητρώου Αρρένων το οποίο αναγράφεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (ισχύει μόνο για τους άρρενες φοιτητές)

5. Μία φωτογραφία τύπου ταυτότητας

Εφιστούμε την προσοχή των επιτυχόντων στην υποχρεωτική συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας. Σε περίπτωση που ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική εγγραφή και δεν συμπληρώθηκε το ως άνω Δελτίο, οι επιτυχόντες μπορούν να επανεισέλθουν στην εφαρμογή και να το συμπληρώσουν.