Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
ΟΕ : ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-18
Θεματική Ενότητα: Οικονομικών Επιστημών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Καλούνται οι επιτυχόντες / -ουσες με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2017 που έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους στο https://eregister.it.minedu.gov.gr του ΥΠ.Π.Ε.Θ., να προσέλθουν οι ίδιοι / -ες (ή οι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους) στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών για τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας και την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο Τμήμα.

Οι εγγραφές θα διενεργούνται τις παρακάτω ημέρες και ώρες:

· ΔΕΥΤΕΡΑ 25/9/2017, ώρες 8:00-12:00. Επιτυχόντες / -ουσες με επώνυμο που αρχίζει από «Α» έως και «ΚΕ»

· ΤΡΙΤΗ 26/9/2017, ώρες 8:00-12:00. Επιτυχόντες / -ουσες με επώνυμο που αρχίζει από «ΚΙ» έως και «Π»

· ΤΕΤΑΡΤΗ 27/9/2017, ώρες 8:00-12:00. Επιτυχόντες / -ουσες με επώνυμο που αρχίζει από «Ρ» έως και «Ω»

ΚατΆ εξαίρεση, όσοι / -ες δεν προσέλθουν στην ανωτέρω προθεσμία, μπορούν να προσέλθουν την Πέμπτη και Παρασκευή 28-29/9/2017, ώρες 8:00-14:00. Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, όπως παρατεταμένη θεομηνία, σοβαρή ασθένεια, στράτευση ή απουσία στο εξωτερικό, η προθεσμία ορίζεται στις 14/10/2017.

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής των επιτυχόντων και ηλεκτρονικά εγγραφέντων στην εφαρμογή του ΥΠ.Π.Ε.Θ., οι επιτυχόντες / -ουσες (ή οι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους), προσερχόμενοι στη Γραμματεία, θα πρέπει να επιδεικνύουν την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης και να καταθέτουν:

  1. την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής, υπογεγραμμένη, που φέρει, μετά την υποβολή της, αριθμό πρωτοκόλλου,
  2. απλή φωτοτυπία (και τις δυο όψεις) του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου,
  3. τον αριθμό ΑΜΚΑ ( σε περίπτωση λάθους στην ηλεκτρονική εγγραφή)
  4. τον αριθμό Μητρώου Αρρένων για τους άρρενες φοιτητές (για τα πιστοποιητικά στρατολογίας)
  5. δύο φωτογραφίες

Εναλλακτικά, οι επιτυχόντες / -ουσες, δύνανται να καταθέτουν από
12-29/9/2017 τα απαιτούμενα για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους δικαιολογητικά ταχυδρομικά στη διεύθυνση :

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Εγνατία 156 – 543 36 Θεσσαλονίκη

Οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές / -τριες που δεν έχουν συμπληρώσει το Στατιστικό Δελτίο έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν στη συμπλήρωση του μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης:

https://elstatweb.statistics.gr/deltio_fititi/deltio_fititi_login.jsp

Μετά τις 2 Οκτωβρίου 2017, και αφού γίνει έλεγχος των στοιχείων και η οριστικοποίηση της εγγραφής, ο φοιτητής / -τρια θα παραλάβει είτε αυτοπροσώπως είτε στο e-mail του / της:

v το όνομα χρήστη και

v τον κωδικό πρόσβασης για τις Ηλεκτρονικές Ακαδημαϊκές Υπηρεσίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Στην σωστή καταχώρηση του e-mail σας, στην αίτηση προεγγραφής, διαφορετικά δεν θα είναι δυνατή η αποστολή των παραπάνω στοιχείων από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΠΑ.ΜΑΚ.

Ειδικά για εκείνους / -ες που παράλληλα με την αίτηση εγγραφής τους υπέβαλαν και αίτηση διαγραφής τους από άλλο Τμήμα ή Σχολή ΑΕΙ ή ΤΕΙ, η εγγραφή στο Τμήμα Ο.Ε. θα ολοκληρωθεί όταν :

  1. αποσταλεί από το Τμήμα ή τη Σχολή αρχικής εγγραφής η βεβαίωση διαγραφής, ή
  2. προσκομισθεί από τον / την ίδιο / -α τον / την ενδιαφερόμενο /- η.