Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών
ΕΚΠ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018
Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Καλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής να καταθέσουν στη Γραμματεία τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Υπογεγραμμένη την ηλεκτρονική εγγραφή

2. Αστυνομική ταυτότητα και ένα απλό ευκρινές φωτοαντίγραφο της.

3. Τον αριθμό ΑΜΚΑ(σε περίπτωση λάθους στην ηλεκτρονική εγγραφή)

4. Οι άρρενες φοιτητές τον αριθμό μητρώου Αρρένων(φωτοτυπία Απολυτηρίου Λυκείου ή άλλο επίσημο έγγραφο)

5. Δύο φωτογραφίες(τύπου ταυτότητας

Σημείωση:

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα ξεκινήσει στις 18/9/2017 έως τις 29/9/2017 και ώρες 11.00-13.00.

Για τους κωδικούς λογαριασμών(για έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας, δηλώσεων μαθημάτων κ. λ. π.) θα ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις.

Όλοι οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές που δεν έχουν συμπληρώσει το Στατιστικό Δελτίο είτε εγγράφως, είτε μέσω της ηλεκτρονικής τους εγγραφής, έχουν την δυνατότητα να προβαίνουν στην συμπλήρωση του και μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης:

https://elstatweb.statistics.gr/deltio_fititi/deltio_fititi_login_1617.jsp