Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
ΟΕ : ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-18
Θεματική Ενότητα: Οικονομικών Επιστημών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Καλούνται οι επιτυχόντες / -ουσες των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2017 με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης που έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους στο https://eregister.it.minedu.gov.gr του ΥΠ.Π.Ε.Θ., να προσέλθουν οι ίδιοι / -ες (ή οι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους) στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών για τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας και την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο Τμήμα.

Οι εγγραφές θα διενεργηθούν την Δευτέρα 25/9/2017 από 8:00-12:00 μ.

ΚατΆ εξαίρεση, όσοι / -ες δεν προσέλθουν στην ανωτέρω προθεσμία, μπορούν να προσέλθουν την Πέμπτη και Παρασκευή 28-29/9/2017, ώρες 8:00-14:00. Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, όπως παρατεταμένη θεομηνία, σοβαρή ασθένεια, στράτευση ή απουσία στο εξωτερικό, η προθεσμία ορίζεται στις 14/10/2017.

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής των επιτυχόντων και ηλεκτρονικά εγγραφέντων στην εφαρμογή του ΥΠ.Π.Ε.Θ., οι επιτυχόντες / -ουσες (ή οι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους), προσερχόμενοι στη Γραμματεία, θα πρέπει να επιδεικνύουν την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης και να καταθέτουν:

  1. την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής, υπογεγραμμένη, που φέρει, μετά την υποβολή της, αριθμό πρωτοκόλλου,
  2. απλή φωτοτυπία (και τις δυο όψεις) του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου,
  3. τον αριθμό ΑΜΚΑ ( σε περίπτωση λάθους στην ηλεκτρονική εγγραφή),
  4. τον αριθμό Μητρώου Αρρένων για τους άρρενες φοιτητές (για τα πιστοποιητικά στρατολογίας),
  5. δύο φωτογραφίες,
  6. βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια Δήμου του Νομού Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου. Αν έχουν μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής τότε πρέπει να αποστείλουν ή καταθέσουν αυτοπροσώπως, όπως παραπάνω, βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου από την οποία να προκύπτει ότι μετεγγράφηκαν σ΄ αυτόν, από Δήμο των ανωτέρω Νομών.

Οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές / -τριες που δεν έχουν συμπληρώσει το Στατιστικό Δελτίο έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν στη συμπλήρωση του μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης:

https://elstatweb.statistics.gr/deltio_fititi/deltio_fititi_login.jsp


Μετά τις 2 Οκτωβρίου 2017, και αφού γίνει έλεγχος των στοιχείων και η οριστικοποίηση της εγγραφής, ο φοιτητής / -τρια θα παραλάβει είτε αυτοπροσώπως είτε στο e-mail του / της:

v το όνομα χρήστη και

v τον κωδικό πρόσβασης για τις Ηλεκτρονικές Ακαδημαϊκές Υπηρεσίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Στην σωστή καταχώρηση του e-mail σας, στην αίτηση προεγγραφής, διαφορετικά δεν θα είναι δυνατή η αποστολή των παραπάνω στοιχείων από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΠΑ.ΜΑΚ.

Ειδικά για εκείνους / -ες που παράλληλα με την αίτηση εγγραφής τους υπέβαλαν και αίτηση διαγραφής τους από άλλο Τμήμα ή Σχολή ΑΕΙ ή ΤΕΙ, η εγγραφή στο Τμήμα Ο.Ε. θα ολοκληρωθεί όταν :

  1. αποσταλεί από το Τμήμα ή τη Σχολή αρχικής εγγραφής η βεβαίωση διαγραφής, ή
  2. προσκομισθεί από τον / την ίδιο / -α τον / την ενδιαφερόμενο /- η.