Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
ΕΠ: ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-18
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Καλούνται α) οι επιτυχόντες που έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους στο https://eregister.it.minedu.gov.gr, από 5-14 Σεπτεμβρίου 2017 και β) οι επιτυχόντες της ειδικής κατηγορίας Αλλοδαπών-Αλλογενών (Υπουργική Απόφαση), να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Οι εγγραφές θα διενεργούνται από ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/9/2017 έως και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/9/2017 και ώρες 10:00-13:00, με την παράκληση να τηρηθεί, αν είναι δυνατόν, η παρακάτω προτεινόμενη σειρά ανά ομάδα επιτυχόντων:

· ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/9/2017, επιτυχόντες με επώνυμο που αρχίζει από «Α» έως και «Ζ»

· ΔΕΥΤΕΡΑ 25/9/2017, επιτυχόντες με επώνυμο που αρχίζει από «Η» έως και «Λ»

· ΤΡΙΤΗ 26/9/2017, επιτυχόντες με επώνυμο που αρχίζει από «Μ» έως και «Ο»

· ΤΕΤΑΡΤΗ 27/9/2017, επιτυχόντες με επώνυμο που αρχίζει από «Π» έως και «Σ»

· ΠΕΜΠΤΗ 28/9/2016, επιτυχόντες με επώνυμο που αρχίζει από «Τ» έως και «Ψ», ή με λατινικό γράμμα

Όσοι, εκ παραδρομής ή από αδυναμία, δεν προσέλθουν στις ανωτέρω προθεσμίες, μπορούν να προσέλθουν την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/9/2017, ώρες 10:00-13:00.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2017, προσερχόμενοι στη Γραμματεία, θα πρέπει να επιδεικνύουν την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης και να καταθέτουν:

1. Ευκρινές αντίγραφο της ταυτότητας (δεν απαιτείται επικύρωση)

2. Εκτύπωση της Αίτησης Εγγραφής από το eregister (υπογεγραμμένη)

3. Δύο φωτογραφίες τύπου ταυτότητας

4. Όσοι έχουν δηλώσει στο eregister ότι επιθυμούν να διαγραφούν από άλλο Τμήμα στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι και έχουν ήδη το πιστοποιητικό διαγραφής, θα το καταθέσουν. Σε διαφορετική περίπτωση, η διαγραφή θα ολοκληρωθεί υπηρεσιακώς μεταξύ των Γραμματειών του παλαιού και του νέου Τμήματος.

Οι επιτυχόντες της ειδικής κατηγορίας Αλλοδαπών-Αλλογενών, αναφορικά με τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσουν, θα ενημερωθούν όταν εκδοθεί η σχετική εγκύκλιος. Εναλλακτικά, μπορούν να παρακολουθούν την ιστοσελίδα του ΥΠΠΕΘ.

Επιπλέον, οι επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2017, θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει τη Φόρμα Συμπλήρωσης Ατομικών Στοιχείων πριν από την προσέλευσή τους στη Γραμματεία (δεν απαιτείται εκτύπωσή της). Επισημαίνεται ιδιαιτέρως η υποχρεωτική συμπλήρωση ΑΜΚΑ και του Αριθμού Μητρώου Αρρένων (για τους άρρενες).

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

o Η έναρξη μαθημάτων ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 ορίστηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2017.

o Οι επιτυχόντες, μετά το πέρας των ταυτοποιήσεων (29/9/2017), παραλαμβάνουν στο email που θα δηλώσουν στη Φόρμα Συμπλήρωσης Ατομικών Στοιχείων τον Αριθμό Μητρώου. Αυτό το λεκτικό επέχει θέση Ονόματος Χρήστη (username) για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που απολαμβάνουν καθΆ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους. Μαζί θα αποσταλούν και Κωδικοί Ασφαλείας (passwords), μαζί με τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ.

o Οι επιτυχόντες Αλλοδαποί-Αλλογενείς (π.χ. ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ – Κύπριοι και ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) θα ενημερωθούν για τις διαδικασίες που αφορούν στην κατηγορία τους με νέα ανακοίνωση.

o Οι φοιτητές θα πρέπει να συμβουλεύονται τις ανακοινώσεις της Γραμματείας (στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Τμήματος), καθώς και το Ωρολόγιο Πρόγραμμα προκειμένου να γνωρίζουν σε ποιο τμήμα τάξης ανήκουν (για μαθήματα όπου γίνεται κατανομή κατά αριθμό μητρώου ή κατά ονοματεπώνυμο).