Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Θεματική Ενότητα: Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος