Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Ημερομηνίες δήλωσης μαθημάτων χειμερινού και εαρινού εξαμήνου 2017-2018
Θεματική Ενότητα: Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Ημερομηνίες δήλωσης μαθημάτων χειμερινού και εαρινού εξαμήνου 2017-2018

Ενημερώνονται οι φοιτητές της Σχολής ότι σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 1/25-09-2017 απόφαση της Κοσμητείας, οι δηλώσεις για τα μαθήματα των δύο εξαμήνων του ακαδημαϊκού έτους 2017 - 2018 θα πραγματοποιηθούν στις εξής ημερομηνίες:

§ Δήλωση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου: Από Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2017 έως και Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017.

§ Δήλωση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου: Από Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018 έως και Κυριακή 11 Μαρτίου 2018.

Επισημαίνεται ότι αν κάποιος φοιτητής δεν προβεί σε δήλωση μαθημάτων για κάποιο εξάμηνο, αυτός δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις των μαθημάτων αυτού εξαμήνου.

Θεσσαλονίκη, 26 Σεπτεμβρίου 2017

Από την Κοσμητεία