ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β´ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Θεματική Ενότητα: Δ.Π.Μ.Σ. Δίκαιο και Πληροφορική
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Η έναρξη μαθημάτων Β´ εξαμήνου αναβάλλεται.
Δεν θα γίνουν μαθήματα την εβδομάδα 2-8/10/17.
Η ημερομηνία έναρξης μαθημάτων θα γνωστοποιηθεί με νέα ανακοίνωση.