Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Διάλεξη από το Τμήμα ΒΣΑΣ, στις 4.11.04, του κ.Πολυμέρη Βόγλη
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,

διοργανώνει μια σειρά διαλέξεων με τίτλο:
"Οι 'μακρινοί' μας γείτονες: οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές
προσεγγίσεις".

Στα πλαίσια αυτής της σειράς, σας καλούμε να παρακολουθήσετε τη διάλεξη

του κ. Πολυμέρη Βόγλη,

ιστορικού από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

με θέμα:

"Η διαμόρφωση του υποκειμένου:

Οι πολιτικοί κρατούμενοι στον Εμφύλιο Πόλεμο".Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 4.11.2004, στις 19:00,
στην Αίθουσα Συνεδρίων (παλιά Αίθουσα Τελετών)

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.