Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Σύμφωνα με τη με αρ.πρωτ.Φ.151/ 164743 /Α5 Υ.Α.με θέμα «Κύρωση πινάκων εισαγομένων στα Τμήματα/Εισαγωγικές Κατευθύνσεις και στις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18»,ισχύουν τα παρακάτω:

α) Κυρώνονται οι συνοδευτικοί πίνακες οι οποίοι εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Έκδοσης Αποτελεσμάτων Επιλογής που συγκροτήθηκε με την αριθμ. Φ.251/4337ΕΠ/Α5/22-9-2017 Υπουργική Απόφαση και περιλαμβάνουν όσους υποψηφίους υπάγονται στην ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και εισάγονται το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 στα Τμήματα/Εισαγωγικές Κατευθύνσεις και στις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με βάση τη βαθμολογία του απολυτηρίου ή πτυχίου τους.

β) Ορίζεται προθεσμία εγγραφής των εισαγομένων από 5-10-2017 μέχρι και 12-10-2017.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 (Φ.Ε.Κ. 156/τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Οι επιτυχόντες μπορούν να προσέρχονται στη Γραμματεία του Τμήματος κατά τις εργάσιμες ημέρες εντός της προθεσμίας εγγραφής από 11:30 έως 13:00, έχοντας συμπληρωμένα την ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ και την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή ή Τμήμα.