Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης
Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών
Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης Διευθυντή στο Εργαστήριο Κριτικής Μουσικής Έρευνας τ. ΜΕΤ
Θεματική Ενότητα: Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος