Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΚΩΜOΣΙΑΣ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017
Θεματική Ενότητα: Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Θεσσαλονίκη 03.11.2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη ορκωμοσία του Τμήματος Ο.Δ.Ε.

θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018.

Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει

τις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις

να καταθέσουν αίτηση ορκωμοσίας κατά το χρονικό διάστημα

από 27.11.2017 έως 8.12.2017.

Η κατάθεση των αιτήσεων πραγματοποιείται παραδεκτά με τους ακόλουθους τρόπους:

α) στη Γραμματεία του Τμήματος από τους ενδιαφερόμενους (αυτοπροσώπως)

β) στη Γραμματεία του Τμήματος μέσω άλλου, νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτούς, προσώπου

γ) με αποστολή αίτησης στο basecr@uom.gr με χρήση του φοιτητικού λογαριασμού e-mail και

δ) ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,

Εγνατία 156, Τ.Κ. 54636, Γραμματεία Ο.Δ.Ε., Ημιόροφος, Γραφείο 10.

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής για την ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της αίτησης θα λαμβάνεται υπόψη η σφραγίδα του Ταχυδρομείου.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος