Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Κατάθεση δικαιολογητικών για Ορκωμοσία
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Καλούνται οι φοιτητές, που ολοκλήρωσαν τα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου,
να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα δικαιολογητικά τους για συμμετοχή
στην επόμενη Ορκωμοσία.

Συνημμένα θα βρείτε τα απαιτούμενα προς συμπλήρωση δικαιολογητικά:

Αίτηση Ορκωμοσίας και Υπεύθυνη Δήλωση

Ως προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται το χρονικό διάστημα μεταξύ 3-15 Νοεμβρίου 2017 (ώρες παραλαβής 11:30-13:00).
Η ημερομηνία και η ώρα της ορκωμοσίας θα ανακοινωθούν σε επόμενο μήνυμα.
Σημείωση: Παρακαλούμε να συμπληρώσετε την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά και όχι χειρόγραφα, στη συνέχεια να την εκτυπώσετε και να την υπογράψετε.

Σε περιπτώσεις που είναι δύσκολη η αυτοπρόσωπη προσκόμιση των δικαιολογητικών, μπορείτε να στείλετε την αίτηση ή με απλό ταχυδρομείο, ή courier, ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο εφόσον μας ενημερώσετε (Δ/νση: Γραμματεία Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Εγνατία 156, Τ.Θ. 1591, Τ.Κ. 540 06 Θεσσαλονίκη).

Τέλος, παρακάτω θα βρείτε έγγραφο του γραφείου αποφοίτων:

Εγγραφή στο Μητρώο Αποφοίτων

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας

Τ: 2310891217, 323