ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών
ΔΕΣ: Επιτυχόντες κατηγορίας αθλητών ακαδ. έτους 2017-2018
Θεματική Ενότητα: Διεθνών και Ευρωπαικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Καλούνται οι επιτυχόντες της κατηγορίας αθλητών – αθλητριών που εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, να προσέλθουν προς εγγραφή στη Γραμματεία του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών από την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017 έως και την Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017.

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν και τα δικαιολογητικά που οφείλουν να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Τμήματος αναγράφονται στην με Α.Π. Φ.151/190064/Α5 από 6-11-2017 απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Γραμματεία Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών