ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών
ΔΕΣ: Παράταση στις δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου
Θεματική Ενότητα: Διεθνών και Ευρωπαικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Σύμφωνα με απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής μας δίνεται παράταση στις δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου από την Τετάρτη 15/11/2017 μέχρι τη Παρασκευή 17/11/2017. Επισημαίνεται ότι δεν θα δοθεί νέα παράταση.