Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων
Δήλωση των επί πτυχίω φοιτητών για τη συμμέτοχη τους στην εξέταση μαθημάτων εαρινών εξαμήνων στην εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2018
Θεματική Ενότητα: Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Σε συνέχεια της από 19/10/2017 ανακοίνωσης για τη διενέργεια πτυχιακής (εμβόλιμης) εξεταστικής ακαδημαϊκού έτους 2017-18, σας υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (αρ. συν. 4/6.10.2017) παρέχεται η δυνατότητα στους φοιτητές που περάτωσαν τη φοίτηση του ογδόου (8ου) εξαμήνου σπουδών (φοιτητές επί πτυχίω) να εξετασθούν μόνο κατά την εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου 2018 σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν, ανεξαρτήτως εάν αυτά διδάσκονται στο χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο.

Για τον προγραμματισμό της σχετικής διαδικασίας οι επί πτυχίω φοιτητές υποχρεούνται να δηλώσουν στο Τμήμα τα μαθήματα στις εξετάσεις των οποίων πρόκειται να προσέλθουν.

Σε σχέση ειδικότερα με τη διαδικασία δήλωσης των μαθημάτων στις εξετάσεις των οποίων πρόκειται να προσέλθουν οι φοιτητές επί πτυχίω, ισχύουν τα ακόλουθα:

· Σύνδεσμος δήλωσης μαθημάτων: http://diloseis.ode.uom.gr/index.php

· Για τη σύνδεση θα χρησιμοποιήσετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείτε για την είσοδό σας στο students web και στο compus

· Χρονικό διάστημα δηλώσεων: 5/12/2017 - 15/12/2017

· Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δήλωση είναι η ύπαρξη δήλωσης του κάθε μαθήματος σε προηγούμενη ακαδημαϊκή περίοδο

· Επιλέγετε τα μαθήματα και ενεργοποιείτε το κουμπί «υποβολή».

Από τη Γραμματεία του Τμήματος