Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της Σχολής για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018
Θεματική Ενότητα: Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος