Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Ανακοίνωση για Εξεταστική Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (αρ. 5 / 23-10-2017Γ. Σ.Τ.) , στις εξεταστικές του Ιανουαρίου και του Ιουνίου θα εξετάζονται , εφεξής, μόνο μαθήματα των οικείων εξαμήνων, χειμερινών και εαρινών, αντίστοιχα.